Home » ک‍اف‍ه‌ ن‍ادری‌ by رض‍ا ق‍ی‍ص‍ری‍ه‌
ک‍اف‍ه‌ ن‍ادری‌ رض‍ا ق‍ی‍ص‍ری‍ه‌

ک‍اف‍ه‌ ن‍ادری‌

رض‍ا ق‍ی‍ص‍ری‍ه‌

Published
ISBN :
200 pages
Enter the sum

 About the Book 

بحران باب روز بود: بحران خانواده، بحران عشق، بحران روابط مشترک، حتی اظهار عشق عم می توانست یک عمل ابلهانه بورژوایی باشد و باعث اختناق جنسی بشود. اما مهمتر از همه بحران ایدئولوژیکی بود، یا به قول آلبا، دنیا نباید دیگر آن طوری بگردد که تا به حال گردیدهMoreبحران باب روز بود: بحران خانواده، بحران عشق، بحران روابط مشترک، حتی اظهار عشق عم می توانست یک عمل ابلهانه بورژوایی باشد و باعث اختناق جنسی بشود. اما مهمتر از همه بحران ایدئولوژیکی بود، یا به قول آلبا، دنیا نباید دیگر آن طوری بگردد که تا به حال گردیده است. و این موضوعی بود که آلبا پیرانی و فرزاد مفتون می توانستند ساعت ها در باره اش با تو حرف بزنند و سیگار پشت سیگار روشن کنند.« کافه نادری » روایتی دیگر است از داستان بلند نسلی که بنا داشت نقدیر را گردن ننهد، و ننهاد، بی آنکه از بختک شوم غربت و فرسایش گریزی یافته باشد.http://bahramshahrfa.blogspot.com/200...