Home » Könet brinner! by Judith Butler
Könet brinner! Judith Butler

Könet brinner!

Judith Butler

Published 2005
ISBN : 9789127095731
Hardcover
331 pages
Enter the sum

 About the Book 

Judith Butler är en av vår tids mest uppmärksammade politiska filosofer. Hennes banbrytande texter om queerteori och genusvetenskap har väckt debatt både i vetenskapssamhället och i den större offentligheten. För feministisk teori och praktik har detMoreJudith Butler är en av vår tids mest uppmärksammade politiska filosofer. Hennes banbrytande texter om queerteori och genusvetenskap har väckt debatt både i vetenskapssamhället och i den större offentligheten. För feministisk teori och praktik har det närmast inneburit ett paradigmskifte.Queerperspektivet har öppnat för en rad undersökningar av hur identitet och normalitet produceras. Judith Butler ger oss verktyg för att förhålla oss till oss själva, till heteronormen och till vår egen kultur. Hennes tänkande har fungerat som en forskningsgenererande inspirationsexplosion inom såväl filosofi och litteraturvetenskap som historia, sociologi och psykologi.Könet brinner! är en oundgänglig bok för alla som vill bekanta sig med ett av det senaste decenniets viktigaste kulturkritiska författarskap. Boken samlar för första gången Judith Butlers texter på svenska i ett rikt urval av Tiina Rosenberg, som också försett boken med en utförlig introduktion.